Category Archive: stufek Ciąża

Test PAPP-A

Test PAPP-A

Dowiedziałaś się przed momentem, że będziesz mamą? Super! Przemyśl przeprowadzenie badań prenatalnych. Wykonanie tych badań wskaże stan zdrowia dziecka na etapie życia płodowego. Badania prenatalne są podzielone na dwie grupy: badanie nieinwazyjne oraz inwazyjne. Za pośrednictwem badań prenatalnych dostrzega się znaczną część wad wrodzonych oraz pozwalają one na wybranie optymalny tryb ich leczenia po porodzie, a nawet w trakcie ciąży. Pierwsza grupa badań to badania inwazyjne, które wymagają pobranego materiału np. w przypadku amniopunkcji płynu owodniowego, druga grupa to badania bazujące na wynikach badań usg lub krwi ciężarnej. Test PAPP-A należy do grupy badań nieinwazyjnych. Test ten powinno wykonywać się w pierwszym trymestrze ciąży pomiędzy 10 a 14 t.c.. Zasadniczym celem tego badania jest znalezienie potencjalnych niepoprawności w toku rozwoju płodu, z dużym naciskiem na wady genetyczne. Badanie to przeprowadza się na materiale pobranym od matki. W laboratorium wykonuje się analizę występowania białek beta-HCG oraz PAPP-A. To oznaczenie charakteryzuje się wysoką skutecznością analizy. Następnym przykładem z grupy badań prenatalnych nieinwazyjnych jest test podwójny. To oznaczenie przeważnie rekomendowany jest pacjentkom w trakcie trwania I trymestru ciąży i określany jest z surowicy krwi. Oznaczenie to przeprowadza się z takich czynności jak: pobranie i analiza materiału do testów od ciężarnej (surowica), przeprowadzenie dokładnej rozmowy z lekarzem, dokładna analiza uzyskanych w rezultacie testu rezultatów jak również przedstawienie wszelkich aspektów badania w czasie rozmowy ciężarną. Zapraszamy wszystkie przyszłe mamy do wykonania ww. badań.

Badanie ciążowe

Badanie ciążowe

Sprawdziłaś w ostatnim czasie test ciążowy i wyszedł pozytywnie? Z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że zaszłaś w ciążę. W celu potwierdzenia tego stanu musisz skontaktować się z ginekologiem, który wykona odpowiednie badania.Najszybszym, a jednocześnie najpewniejszym badaniem jest stwierdzenie stanu hormonu HCG we krwi ciężarnej. Nie jest to badanie drogie, czy zawiłe, a rezultaty możesz dostać już w parę godzin od momentu pobrania materiału. Właściwym momentem na wykonanie badania lekarskiego to czas pomiędzy 4, a 6 tygodniem ciąży. W tym czasie badanie ultrasonograficzne potwierdzi istnienie ciąży, wcześniej może niestety nic nie wykazać. Wszystkie przeprowadzone badania wpisuje się do karty ciąży. Bez wątpienia najważniejszym dokumentem przyszłej mamy jest książeczka ciążowa. Zakłada się ją od razu na pierwszej wizycie u lekarza, który potwierdzi ciążę. Do książeczki tej dopisywane są najbardziej istotne dane potrzebne w przebiegu ciąży, jak również pacjentki m.in. przewidywaną datę rozwiązania, grupę krwi matki i ojca, datę ostatniej miesiączki itd. A jak przebiega poród? Poród składa się z 4 etapów. W czasie porodu pacjentka znajduje się na bloku porodowym.W trakcie początkowego etapu będą doskwierać Ci boleściwe skurcze, za pośrednictwem których następuje rozwieranie szyjki macicy. Do twojego brzucha będzie podłączone KTG, które obrazuje siłę skurczy oraz monitoruje się funkcje życiowe dziecka. Następny okres startuje w momencie, kiedy nastąpiło kompletne rozwarcie szyjki macicy, które uzyskało szerokość 10 centymetrów. Zaraz po narodzeniu noworodka przytulisz go do siebie. Jest to najwspanialszy moment. Później zostanie ono zbadane przez lekarza obecnego przy porodzie tj: wyznaczenie skali Apgar, zważenia, zmierzenia. Trzeci okres porodu to urodzenie łożyska, a następnie zszycie krocza. W ostatnim etapie porodu pacjentka przebywa na sali poporodowej w celu obserwacji ewentualnych komplikacji. Ten etap zamyka poród.

Badania prenatalne

Badania prenatalne

Jeżeli jesteś przyszłą mamą i pragnęłabyś stwierdzić czy z Twoim maluszkiem jest wszystko ok, możesz wykonać badania prenatalne, które powinny wyjaśnić większość Twoich niepewności.Badania prenatalne mają na celu rozpoznanie wad zarodka w początkowym okresie ciąży. Badania prenatalne podzielone zostały na dwie grupy: inwazyjne oraz nieinwazyjne. Do badań nieinwazyjnych możemy zaliczyć: ultrasonografia 4D, test PAPP-A, test podwójny i test potrójny. Do badań inwazyjnych można zaliczyć takie badania jak biopsja kosmówki czy amniopunkcja. Badanie usg w trakcie ciąży to badanie, którego celem jest ocena prawidłowości rozwoju dziecka w stopniowych fazach ciąży. Wykonuje się przy użyciu fal ultradzwiękowych zdjęcia dziecku rozwijającemu się w brzuchu ciężarnej. Za pośrednictwem badania usg możemy stwierdzić płeć i bieżącą masę dziecka, stan rozwoju ciąży, możemy także określić czy ciąża przebiega w sposób prawidłowy czy zachodzą jakiekolwiek komplikacje.Pierwsze badanie USG przeprowadza się w w czasie pierwszego trymestru ciąży i ma ono na celu diagnostykę anatomii zarodka (wiek ciążowy, diagnozę czynności FHR i inne). Następne badania wykonuje się w II i III trymestrze ciąży, dzięki nim można w sposób szczegółowy wskazać budowę anatomiczną dziecka. W większości wypadków nie jest konieczne wykonywanie więcej niż kilku badań usg w przeciągu całej ciąży, aczkolwiek w momencie wystąpienia nieprawidłowości wykonuje się dodatkowe badania specjalistyczne. Zaleca się tak aby badania te były wykonane w trzech okresach, czyli pomiędzy 11-14 tygodniem ciąży, 18-23 t.c. oraz około 30 t.c.Po wykonanym badaniu pacjent odbiera zdjęcie oraz opis usg. W chwili obecnej dostępne są bez trudu i w zależności od typu, ich opłata może wynosić od 100 do 200 zł.