Category Archive: stufek Toruń

SKYEYE

SKYEYE

Jednostka Skyeye zajmuje się konstruowaniem numerycznych modeli powierzchni, ortofotomap, map wektorowych, opracowań. Dane przestrzenne, które są istotą do wytworzenia wskazanych produktów pozyskiwane są przy zastosowaniu bezzałogowego samolotu wyposażonego w wysokiej klasy aparaturę optyczną. Produkty te znajdują zastosowanie w ochronie środowiska, branży drogowej, budowlanej, górnictwie, administracji publicznej. Doskonale sprawdzają się jako narzędzie do kontrolowania zmian w otoczeniu, są idealnym instrumentem promocji.

Jednym z produktów świadczonych przez firmę Skyeye jest ortofotomapa, posiadająca istotną przewagę nad mapami pozyskiwanymi w sposób standardowy. Ortofotomapa jest obrazem terenu, który powstaje po przetworzeniu zespołu zdjęć fotograficznych nawiązujących do układu współrzędnych. Zdjęcia wykorzystywane do komponowania fotomap wykonywane są przy zastosowaniu bezzałogowego samolotu zwanego dronem z wysokości nie przekraczającej 300 metrów, wskutek czego nie są zakłócone przez chmury czy zamglenia. Na zdjęciach nie ma efektu perspektywy, wszystkie krawędzie są zawsze zauważalne. Duże znacznie ma również fakt, że koszt wykonania nalotu przy zastosowaniu drona nie jest znaczny, a jedynym ograniczeniem są okoliczności pogodowe.

Kolejnym artykułem dostarczanym przez firmę Skyeye jest numeryczny model terenu, który w sposób wierny oddaje ukształtowanie powierzchni. Modele te powstają w oparciu o naloty fotogrametryczne, wykorzystywane są w szczególności przy planowaniu farm wiatrowych, projektów ziemnych, również w górnictwie czy przy projektowaniu konstrukcji hydrotechnicznych.

Firma świadczy również usługi kartograficzne, tworzy plany, mapy, tablice informacyjno-turystyczne, mapy trójwymiarowe, grafiki kartograficzne do folderów.

Pogrzeb Toruń

Pogrzeb Toruń

Spopielenie zwłok to forma pochówku zwłok stosowana od tysiącleci polegająca na spaleniu ciała. Aktualnie do kremacji wykorzystuje się piece kremacyjne, a prochy powstałe po spaleniu lokowane są w specjalnej urnie. Kremacja jest nader popularna w Japonii. W Polsce ten sposób pogrzebu stanowi bez mała 7% wszystkich pochówków. Być może wypływa to z faktu, że palenie zwłok nie jest wprawdzie zakazane przez kościół katolicki, jakkolwiek tradycja chrześcijańska nie pochwala kremacji. Niemniej zakłady pogrzebowe coraz częściej oferują ewentualność spalenia zwłok zmarłych. System prawny w Polsce nie dopuszcza trzymania urny z prochami w miejscu innym niż cmentarz, czy też rozrzucania prochów. Zgodnie z ustawą, urnę z prochami zmarłego powinno się złożyć w grobie urnowym, niszy bądź też tradycyjnym grobie.Zakład pogrzebowy USKOM działający w Toruniu również na życzenie najbliższych zmarłego planuje kremację zwłok. Usługi pogrzebowe Toruń to dodatkowo asysta przy planowaniu tradycyjnej uroczystości żałobnej, transport dla uczestników pochówku i osób duchownych, pomoc przy formalnościach. Przewóz zwłok Toruń oferowany przez Zakład pogrzebowy USKOM to transport zwłok na terenie miasta oraz na obszarze całego kraju. Przewóz ten odbywa się w specjalnie do tego poświęconych pojazdach stosownie z przepisami prawa polskiego. Firma USKOM obok trumien dostarcza również nagrobki oraz opiekę nad grobami. Opieka nad grobami to następna usługa polegająca na jednokrotnym lub regularnym czyszczeniu nagrobka, myciu nagrobka, odśnieżaniu czy postawieniu i zapaleniu znicza.